Nieuws

Ons Voetbal Is Van Iedereen: De volgende stap in strijd tegen racisme en discriminatie

De Rijksoverheid, de KNVB en hun samenwerkingspartners hebben onlangs het vervolg voor hun gezamenlijke plan om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden gepresenteerd: Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI). Deze lancering vond plaats tijdens een congres over dit onderwerp, waarop betrokkenen en sprekers uit binnen- en buitenland – waaronder Terry Konings, voorzitter FC Skillz (foto) – uit het betaald- en amateurvoetbal, hun kennis deelden.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: ,,De realiteit is dat racisme en discriminatie in het amateurvoetbal voorkomen. Het zijn soms hele schrijnende verhalen. De afgelopen jaren hebben we een toolbox met instrumenten gecreëerd om het aan te pakken. Er is ook veel gewerkt aan bewustwording. De komende jaren willen we doorpakken en meer mensen activeren.”

Terry Konings, voorzitter FC Skillz en procesbegeleider KNVB: ,,Tijdens het panelgesprek heb ik mijn ervaringen en kennis kunnen delen rondom thema’s diversiteit en inclusie. Op deze thema’s bied ik namens de KNVB ondersteuning aan verenigingen, die hiermee ‘worstelen’. Ik vind het meer dan belangrijk dat er bewustwording wordt gecreëerd rondom deze thema’s, maar ook om zaken bespreekbaar te maken. Hierbij moet mijns inziens de verbinding centraal staan. Of het nou een verbinding is met de tegenstander, een bestuurder of een scheidsrechter. We hebben elkaar nodig om tot verandering te komen.”

Samenbrengen

Voetbal brengt miljoenen mensen samen. Waar veel mensen samenkomen, komt helaas ook racisme en discriminatie voor. Ook in het voetbal. Uitsluiting beschadigt zowel mensen als het voetbal en waar dat voor staat: samenbrengen. Het moet daarom met alle middelen worden bestreden. In 2020 ging OVIVI van start. Sindsdien zijn er veel nieuwe stappen gezet en bestaande maatregelen aangescherpt. De aanpak van racisme en discriminatie vraagt om een lange adem en daarom krijgt OVIVI een vervolg tot en met in elk geval 2025. Dit nieuwe plan telt in totaal 22 onderdelen verdeeld over vier elkaar versterkende actielijnen: Voorkomen – Signaleren – Sanctioneren – Samen aan slag.

Voor meer informatie ga naar de website: http://www.onsvoetbalisvaniedereen.nl

Related Articles

Back to top button